ജെ. പി . വെണ്ണിക്കുളം ലോകജനസംഖ്യയില്‍ 40% പതിനാലു വയസില്‍ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ്. ദൈവരാജ്യത്തില്‍ ഇവര്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്തെന്ന ചോദ്യത്തിനു ഇവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല. കാരണം, ലോകത്തിലെ വ്യത്യസ്ത മത-സംസ്‌കാരിക-ഭാഷാവൈവിധ്യങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഇവര്‍ അസംഘടിതരും നിരവധി ചൂഷണങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയരുമാണ്. പ്രക്ഷുബ്ധമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വളരുന്ന ഇവര്‍ക്ക് ക്രിസ് തുവിനെ പകര്‍ന്നുകൊടുക്കാനു ള്ള നമ്മുടെ ദൗത്യം ചെറുതല്ല. ഇന്ത്യയിലെ 50% കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നില്ല. ലോകമെമ്പാടും 9 കോടിയിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍....
പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അറിയാന്‍വേണ്ടി മാത്രം......
 • പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അറിയാന്‍വേണ്ടി മാത്രം……
 •   Children
    MORE THIS SECTION
    India Mission TV
    FACE TO FACE
 • എന്നെമാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വിവാദം‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻറെ പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത് : പാസ്റ്റർ ബാബു ചെറിയാൻ
  • എന്നെമാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വിവാദം‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻറെ പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത്?  പാസ്റ്റർ ബാബു ചെറിയാൻ
    Prayer Line
        Help Line
        +91 9744132025
        +91 9744982222
        reformationonline@gmail.com
            Prayer Request     
         
         
       
         
         
       
        © Copyright 2015 reformationvoiceonline.
  All rights reserved