ജെയിംസ് കോശി ജോര്‍ജ്ജ്‌ യഹൂദന്‍മാര്‍ വളരെ ആകാം ക്ഷയോടെ കാത്തി രിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചുവന്ന പശുക്കിടാവിന്റെ ജനനം. ചുവന്ന പശുക്കി ടാവുകള്‍ ഇസ്രയേല്‍ ഫാമു കളിലും മറ്റ് ഇതര രാജ്യങ്ങ ളിലും ധാരാളം ജനിക്കാറു ണ്ട്. പക്ഷെ ന്യായപ്രമാണ ത്തില്‍ പറയുന്ന പ്രകാരം യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു ചുവ ന്ന പശുക്കിടാവ് ജനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യഹൂദന്‍ മാര്‍ക്ക് അത്ഭുതം. ചില മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് പല മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴിയായി ഇസ്രയേലിന് ഒരു....
 • ഉണരാനുള്ള സമയം
 •   Children

  തിന്മയെ ജയിക്കാന്‍ ഉണരണം നാം

  റ്റോമി ഫിലിപ്. ദോഹ ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികള്‍ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഭക്തര്‍ക്ക് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞുവച്ച അന്ത്യനാളുകളുടെ സൂചനകള്‍ ദിനവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.എന്നാല്‍ ക്രിസ്തു ഒരു പ്രത്യേകസമയമോ തീയതിയോ പറയാത്ത സ്ഥി തിയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സമയം നിശ്ചയിക്കുവാന്‍ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരികള്‍ക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല.....
 • പ്രകാശത്തെപ്പോലെ ആകുക (എഫെസ്യര്‍ 5:8)
  • By, സാജു ജോര്‍ജ്, ഉറുകുന്ന്‌: മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ആശകള്‍ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ ഹൃദയം....
    MORE THIS SECTION
    India Mission TV
    FACE TO FACE
 • എന്നെമാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വിവാദം‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻറെ പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത് : പാസ്റ്റർ ബാബു ചെറിയാൻ
  • എന്നെമാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വിവാദം‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻറെ പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ത്?  പാസ്റ്റർ ബാബു ചെറിയാൻ
    Prayer Line
        Help Line
        +91 9744132025
        +91 9744982222
        reformationonline@gmail.com
            Prayer Request     
         
         
       
         
         
       
        © Copyright 2015 reformationvoiceonline.
  All rights reserved